Vanya Savova

Д-р Ваня Савова
e водещ психолог-практик в областта на репродуктивното здраве. Преподава Репродуктивна психология в СУ. Доктор по клинична психология на СУ, професионално направление "медицинска психология"...


Членства:
- European Health Psychology Society-EHPS
- European Society of Human Reproduction and Embryology-ESHRE, SIG “Psychology and Counselling“
- Fertility Europe.