Кратка професионална биография:


    Д-р Ваня Савова e водещ психолог-практик в областта на репродуктивното здраве. Преподава Репродуктивна психология в Софийски Университет. Доктор по клинична психология на СУ, професионално направление «медицинска психология». Има бакалавърска степен по психология и три магистърски, една от които „Клинична и консултативна психология“. Свързва дейността си с усилията по легализация на заместващото майчинство. Създава стандарт за психологическа пригодност за заместваща бременност. Консултира и презентира психологическа работа при стерилитет и инфертилитет на множество научни, медицински и популярни форуми тук и в чужбина. Привлича вниманието към социалните измерения на асистираните репродуктивните технологии. Участва в писането на международни стандарти за психологическа работа с репродуктивни проблеми и ги въвежда в България.

    Сфери на работа:

Повтарящи се неуспехи (ART-IUI, IVF/ICSI), репродукция с участието на трета страна (донорство на яйцеклетки: реципиентки, проблеми на анонимността и откритостта при донорството, гестационно сурогатство (заместваща бременност), запазане на фертилитета, замразяане на яйцеклетки по социални причини, бременност след асистирана репродукция, повтарящи се спонтанни аборти (вкл. „missed”), родителство след АРТ, нарушения на привързаността.


    Членства:
-Европейско общество по здравна психология (European Health Psychology Society-EHPS)
-Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology-ESHRE, SIG “Psychology and Counselling“
-Европейска пациентска организация на хора с репродуктивни проблеми Fertility Europe.